Ochrana osobních údajů

4sebe.com
Pavel Sidžina
IČ: 87 357 569
se Sídlem: Krasnoarmejců 24, OStrava Zábřeh, 700 30

 
Provozujeme e-shop na webových stránkách www.4sebe.com


Pro prodej zboží provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.


Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)
 
I. Zpracování osobních údajů

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo.

Proč to potřebujeme udělat?

Potřebujeme zpracovat vaše osobní údaje, abychom mohli dodržet naši dohodu - tedy poskytnout vám naše produkty. Budeme také používat vaše kontaktní údaje k tomu, abychom vám sdělovali informace o stavu vaší objednávky a řešili případné reklamace nebo dotazy.

K čemu slouží zpracování osobních údajů?

Zpracováváme je kvůli plnění našich povinností vyplývajících z právních předpisů (zejména pro účely účetnictví, daní, reklamací atd.).

Podle jakého právního rámce to provádíme?

Tento proces je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR - plnění smlouvy a článkem 6 odst. 1 písm. c) GDPR - plnění našich právních povinností.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat?

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu, kdy poskytujeme naše služby, a následně ještě 10 let od posledního poskytnutí služby nebo dodání zboží.

 

Newslettery

Pokud jste nakupující zákazník a souhlasili jste s přijímáním marketingových zpráv, vaše e-mailová adresa bude použita k odesílání našich novinek.

Na základě jakého právního rámce toto provádíme?

Toto je umožněno podle ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat?

Vaše údaje budou uchovány po dobu 10 let od vašeho posledního nákupu. Můžete se kdykoliv odhlásit z odběru těchto zpráv prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktovat na adrese: info@4sebe.com

 
II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

  • provozovatel e-shopové platformy Upgates (společnost EVici webdesign s.r.o., Petra Bezruče 139, 747 91 Štítina, Česká Republika)
  • společnosti podílející se na expedici zboží (Zásilkovna s.r.o., se sídlem Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 28408306, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 139387)

 
Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

 

III. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.
 
Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 1. 1. 2022

Žádná položka